Koszt studiów:
1 rata – 2.600 PLN
2 raty – 2 x 1.500 PLN
4 raty – 4 x 800 PLN
10 rat – 10 x 350 PLN

Miejsce studiów:
Warszawa,
ul. Nowogrodzka 47A

Daty zajęć:
2 III, 16 III, 6 IV, 20 IV, 11 V, 25 V, 8 VI, 22 VI, 7 IX, 21 IX, 5 X, 19 X, 9 XI, 23 XI, 7 XII, 14 XII

Godziny zajęć:
10.00 – 18:00

 

 

Klauzula informacyjna
Rektor Akademii Jagiellońskiej informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Siedziba Akademii Jagiellońskiej znajduje się przy ul. Prostej 4/ ul. Jęczmiennej 23, 87-100 Toruń.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w AJ: iodo@aj.torun.pl.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183). Dane uzyskane w wyniku zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia tej zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody.

Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. Rekrutacja online
Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość przeprowadzenia rekrutacji i świadczenia usługi edukacyjnej.

Absolwent/Absolwentka Akademii Jagiellońskiej:

  • otrzyma solidne i nowoczesne wykształcenie,
  • zdobędzie wiedzę praktyczną, przydatną w karierze zawodowej,
    znajdzie inspirację do rozwoju osobistego i zawodowego,
  • spędzi okres studiów w przyjaznym i otwartym środowisku,
  • wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów oraz wykładowców Akademii Jagiellońskiej,
  • otrzyma pełne wsparcie w tworzeniu ścieżki swojej kariery zawodowej.

Wysłanie formularza online stanowi rezerwację miejsca na studia w ramach aktualnie obowiązującej promocji, jednak do dopełnienia procesu rekrutacji konieczne jest uzupełnienie wymaganych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Będą one przygotowane na pierwsze zajęcia.