Studia podyplomowe w Warszawie
Kryzys wychowawczy w szkole?

Jak go rozpoznać i jak reagować?

Pragniemy odpowiedzieć na te problemy i wyzwania. Dlatego zapraszamy na dwusemestralne studia podyplomowe, których celem jest doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

Żyjemy w niełatwych czasach.

Nauczyciele i wychowawcy coraz częściej doświadczają problemów w relacjach z dorastającymi młodymi ludźmi. Co chwilę dowiadujemy się o patologicznych sytuacjach w szkołach i poza nią – nawet w domach. Stajemy wobec nieznanych dotąd wyzwań i czujemy się wobec nich bezradni.

W ramach studiów przeprowadzone zostaną zajęcia z następujących zagadnień:

 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Podstawy diagnozy
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening rozwoju osobistego
 • Trening umiejętności wychowawczych i rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Metody terapii w pracy z dzieckiem
 • Warsztat pracy z grupą
 • Warsztat pracy z dzieckiem
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Interwencja kryzysowa
 • Elementy tutoringu w teorii i praktyce
 • Wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia mają charakter praktyczny – odbywają się w formie warsztatowej. Dzięki temu uczestnicy poszczególnych szkoleń mają możliwość pozyskiwania umiejętności w oparciu o ćwiczenia/doświadczenia przeprowadzane przez naszych wykładowców.

Akademia Jagiellońska

Czołowa Uczelnią Niepubliczną od 2003 roku

Akademia Jagiellońska zajmuje wysoką pozycję (8) w Rankingu Perspektywy 2023, a także w badaniach Ekonomicznych Losów Absolwenta prowadzonych przez Ministerstwo Nauki. Absolwenci Akademii Jagiellońskiej są bardzo doceniani na regionalnych rynkach pracy. Proponowane studia studia podyplomowe prowadzone są przez Instytut Nauk Pedagogicznych posiadający pełne uprawnienia akademickie (doktoraty i habilitacje). Świadczy to o najwyższym poziomie naukowym naszej jednostki. 

Program zajęć:

Podstawy psychologii dla nauczycieli
Podstawy diagnozy
Trening umiejętności interpersonalnych
Trening rozwoju osobistego
Trening umiejętności wychowawczych i rozwiązywania konfliktów
Komunikacja interpersonalna i negocjacje
Metody terapii w pracy z dzieckiem
Warsztat pracy z grupą
Warsztat pracy z dzieckiem
Warsztat pracy z rodziną
Interwencja kryzysowa
Elementy tutoringu w teorii i praktyce
Wspomaganie rozwoju dziecka

– zaliczenie – zaliczenie poszczególnych przedmiotów + praca końcowa
– student otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Polityka prywatności